PEDAGOJİK FORMASYON VE SEÇMELİ DERSLERLE İLGİLİ DUYURU !!!

7.9.2017

  Pedagojik formasyon dersleri 3. yarıyıl (2.sınıf 1.dönem) itibariyle şeçmeli olarak verilmeye başlanacaktır. Pedagojik formasyon derslerinin hepsi şeçmeli olup, bu dersleri alıp-almamak öğrencinin takdirindedir. Ancak pedagojik formasyon dersleri seçilmediği takdirde Pedagojik Formasyon belgesi elde edilemez ve mezuniyet sonrasında öğretmen olarak istihdam edilme mümkün olmaz.

  Aşağıdaki ders karteksinde her dönem için şeçilmesi gerekli olan dersler gösterilmiştir. Pedagojik Formasyon dersleri "PFE" kodlu derslerdir. "Seçmeli ders havuzu" ibaresinin karşısında yer alan akts ve kredinin tamamlanması gerekir.  Şeçilen dersler parantez içinde verilen seçilmesi gereken ders sayısıyla uyumlu olmak koşuluyla daha yüksek akts ve krediye sahip olabilir. 

İslami İlimler Ders Karteksi

Görüntülenme Sayısı: 915