Misyon & Vizyon

Misyon

Misyonumuz üç boyutludur. Birincisi İslam ilimlerini, muteber temel kaynaklarından bilimsel yöntemle akademik araştırmalar ve çalışmalar yaparak İslam dinini otantik ve doğru bir şekilde tespit edip ortaya koymak ve çağımızın ulaştığı bilim düzeyi ile açıklamaktır. İkincisi, bu ilimleri öğrencilerimize öğreterek uzman, alim, teolog, düşünür, din görevlisi, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni yetiştirmektir. Üçüncüsü ise tespit ettiğimiz doğru dini bilgileri, rehberlik amacıyla insanlara ulaştırmaktır.

 

Vizyon

Vizyonumuz, İslam ilimlerinin temel ve muteber kaynaklarını doğrudan işleyebilme ve diğer mücavir sosyal bilimleri çağımızda ulaştıkları düzeyi ile anlayabilme ve algılayabilme yetisini öğrencilerimize kazandırmaktır. Bu nedenle hedefimiz, öğretim dilimizi, DKAP Bölümü hariç, diğer bölümlerde İngilizce ve Arapça yaparak uluslararası bir Fakülte olmaktır.