Fakülte Yönetim Kurulu

Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Hamdi GÜNDOĞAR

Başkan 

Prof. Dr. Hasan SOLMAZ

Üye / Rektör Yrd.

Prof. Dr. Murat  KOCA

Üye / F.E.F. Dekanı

Prof. Dr. İbrahim Halil TUĞLUK

Üye / F.E.F. Öğr. Üyesi

Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK

Üye / İ.İ.F Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Osman ULUYOL

Üye / İ.İ.B.F Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Zeliha ÖTELEŞ

Üye / İ.İ.F Öğretim Üyesi

Fatma BERKE

Raportör/Fakülte Sekreter V.