Fakülte Yönetim Kurulu

Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ

Başkan / Dekan V.

Prof. Dr. Seyit TEMİR

Üye / Rektör Yrd.

Prof.Dr. Hamdi GÜNDOĞAR

Üye / T.F Dekan V.

Prof. Dr. İbrahim Halil TUĞLUK

Üye / F.E.F. Öğr. Üyesi

Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK

Üye / İ.İ.F Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Osman ULUYOL

Üye / İ.İ.B.F Öğretim Üyesi

Doktor Öğretim Üyesi Hasan MAÇİN

Üye / İ.İ.F Öğretim Üyesi 

Fatma BERKE

Raportör/Fakülte Sekreter V.