Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Hamdi GÜNDOĞAR

Başkan

Prof. Dr. Hasan SOLMAZ

Üye / Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Murat KOCA

Üye / F.E.F Öğetim Üyesi

Prof. Dr. İbrahim Halil TUĞLUK

Üye / F.E.F. Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Murat AYDIN

Üye / E.F Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Tahir KAHRAMAN

Üye / İ.İ.B.F Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Zeliha ÖTELEŞ

Üye / İ.İ.F Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK

Üye/ Temel İslam Bilimleri Bölüm Bşk. V.

Yrd. Doç. Dr. Zeliha ÖTELEŞÜye/İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Bşk. V.
Yrd. Doç. Dr. Recep ÖZDEMİRÜye/İDKAB Bölüm Bşk. V.

Yrd. Doç. Dr. Muhammet Caner ILGAROĞLU

Üye/Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Bşk. V.

Fama BERKE

Raportör/Fakülte Sekreter V.