Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ

Başkan / Dekan V.

Prof. Dr. Seyit TEMİR

Üye / Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Hamdi GÜNDOĞAR

Üye / T.F. Dekan V.

Prof. Dr. İbrahim Halil TUĞLUK

Üye / F.E.F. Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Osman ULUYOL

Üye / E.F Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK

Üye / İ.İ.F Öğretim Üyesi

Doktor Öğretim Üyesi Hasan MAÇİN

Üye / İ.İ.F Öğretim Üyesi 

Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK

Üye/ Temel İslam Bilimleri Bölüm Bşk. V.

Doktor Öğretim Üyesi Zeliha ÖTELEŞÜye/İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Bşk. V.
Doktor Öğretim Üyesi Recep ÖZDEMİRÜye/İDKAB Bölüm Bşk. V.

Doktor Öğretim Üyesi Muhammet Caner ILGAROĞLU

Üye/İ.İ.F. Dekan Yardımcısı 

Fama BERKE

Raportör/Fakülte Sekreter V.